Opstrengning

******Kun for STK´s medlemmer!******

 STK stiller strengningsmaskine til rådighed i klubhuset.

 Der kan i klubben købes :        

     Overgreb                                                                          15.- kr.

     Vibrations dæmper                                                          10.- kr.

Henvendelse til:

Bestyrelsen