Reglement

 • ·       Banerne må kun benyttes af medlemmerne, medmindre andet er aftalt
 • ·       Banerne skal reserveres med minimum 2 spillere.
 • ·       Hvis spillet på en reserveret bane ikke er påbegyndt senest 10 min. inde i timen,
 •         må andre medlemmer benytte banen.
 • ·       Banerne må Maks reserveres 6 dage frem
 • ·       Banerne må kun betrædes med tennissko. Sko med knopper, kraftige mønstre el.lign.
 •         må IKKE benyttes, da de skader banerne.
 • ·       Efter brug skal banerne klargøres til de næste spillere.
 •         Dvs. at banen fejes over med måtte eller kost
 • ·       Når man benytter anlægget er det en selvfølge at man rydder op efter sig selv.
 • ·       Porte og døre skal altid aflåses, og lys slukkes når man går som den sidste.
 • ·       Bestyrelsen kan til enhver tid reservere banerne til instruktion, turnering m.m.
 • ·       Bestyrelsen kan til enhver tid holde anlægget lukket under udførelse af arbejdsopgaver.
 
I øvrigt henvises til klubbens vedtægter.
Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre øjeblikkelig bortvisning eller eksklusion.