Nyheder

   
   
CORONA UPDATE!!!
Danmark lukker ned – Således også Sydbyens TennisKlub!!!
Baneklargøring, Standerhejsning og sæsonstart flyttes som konsekvens heraf… Nye dato´er vil blive meldt ud senere…
Anlægget må altså ikke benyttes, foreløbig frem til og med 13. april 2020